מדחס + 2 סוללות 2אמפר + מטען + אימפקט גוף

מדחס + 2 סוללות 2אמפר + מטען + אימפקט גוף


מדחס + 2 סוללות 2אמפר + מטען + אימפקט גוף