אדנית חצי קוב מוגבהת

אדנית חצי קוב מוגבהת


אדנית חצי קוב מוגבהת
מיוצרת מעצים ממוחזרים בלבד דבר שמעניק לה מראה ייחודי