עצים להסקה אורן

עצים להסקה אורן


עץ אורן - לעץ האורן מינים רבים. הנפוצים בארץ הם אורן ירושלים, ואורן הסלע (מוכרים יותר כאורן הצנובר). ברוב המינים קליפתו של האורן מחוספסת ועבה ולחלקם קליפה דקה ומתפוררת. העלים דמויי מחטים ירוקים. האיצטרובלים גדולים ומכילים זרעים שהם למעשה הצנוברים. האורן נמנה ממשפחת הקלים ובעת בעירה מפיץ את ריחו המוכר.