עצים להסקה תות

עצים להסקה תות


עץ תות - לעץ התות עלים רחבים וירוקים ושוליהם שפיצים. מקורו של עץ התות הוא ממדינות המזרח. עץ התות כמו מרבית עצי הפרי נמנים במשפחת העצים הכבדים והוא מומלץ לטאבונים ועישון מאכלים.