עצים מיובאים להסקה 1/2 קוב

עצים מיובאים להסקה 1/2 קוב


באלות של חצי קוב של עצים מיובאים מאירופה העצים חתוכים 30 ס"מ מבוקעים ויבשים המחיר מתייחס לאיסוף משער המפעל ולא כולל הובלה